I Storbritannien slår blommor ut allt tidigare

Klimatförändringarna får växter i Storbritannien att blomma i genomsnitt en månad tidigare, något som kan få djupgående konsekvenser för vilda djur, jordbruk och trädgårdsmästare. Det visar resultatet i en forskningsstudie publicerad i Proceedings of the Royal Society B. Nedan kan du läsa mer om studiens genomförande och resultat.

Med hjälp av en databas med register som går tillbaka till mitten av 1700-talet har forskarlag under ledning av University of Cambridge funnit att effekterna av klimatförändringarna får växter i Storbritannien att slå ut en månad tidigare under den senaste tidens globala uppvärmning.

Forskarna baserade sin analys på mer än 400 000 observationer av 406 växtarter från “Natures Calendar”, som underhålls av Woodland Trust, och sammanställde de första blomningsdatumen med instrumentella temperaturmätningar. Forskarna baserade sin analys på mer än 400 000 observationer av 406 växtarter från “Natures Calendar”, som underhålls av Woodland Trust. De första blomningsdatumen sammanställdes med instrumentella temperaturmätningar och forskarna klassificerade observationerna på olika sätt: efter plats, höjd och om de kom från stads- eller landsbygdsområden. De första blomningsdatumen jämfördes sedan med månatliga klimatrekord. Forskarna fann att det genomsnittliga första blomningsdatumet från 1987 till 2019 är en hel månad tidigare än det genomsnittliga första blomningsdatumet från 1753 till 1986. En period som sammanfaller med den accelererande globala uppvärmningen orsakad av mänskliga aktiviteter.

Att vårblommorna slår ut är för många ett uppskattat vårtecken, men den tidiga blomningen kan få konsekvenser för såväl ekosystemet som jordbruk. Växter, insekter, fåglar och andra vilda djur har utvecklats tillsammans och är synkroniserade i sina utvecklingsstadier. En viss växt blommar, den attraherar en viss typ av insekt som attraherar en viss typ av fågel och så vidare. Om en komponent utvecklas snabbare än de andra så finns det en risk att de inte längre är synkroniserade i sina utvecklingsstadier. Det kan i sin tur leda till att arter utrotas om de inte kan anpassa sig tillräckligt snabbt.

Studiens huvudförfattare, professor Ulf Buntgen från Cambridges institution för geografi, poängterar att om den globala temperaturen fortsätter att öka i sin nuvarande takt kan våren i Storbritannien så småningom börja i februari. Resultatet av det skulle bli att många av de arter som våra skogar, trädgårdar och gårdar är beroende av skulle kunna utrotas. Vidare understryker han att fortsatt övervakning är nödvändig för att säkerställa att vi bättre förstår konsekvenserna av ett förändrat klimat.