Blommors betydelser

Ibland räcker orden inte till. Blommor kan hjälpa dig att förmedla dina känslor eller tankar till någon du håller kär. Men vad betyder olika blommor egentligen, och spelar antalet och färg någon roll? Det finns många olika teorier kring blomsterspråket. I denna text beskrivs några av de vanligaste tolkningarna.

Blomsterspråket kan beskrivas som ett symbolspråk för att uttrycka känslor på olika sätt. Blomsterspråket har sitt ursprung i Orienten, där olika blommor ansågs förmedla givarens känslor till mottagaren. Enligt sägner har blomsterspråket historiskt spelat en viktig roll för människors sätt att kommunicera. Under 1700- och 1800-talet var det av stor vikt att välja rätt blomma, i rätt antal och i rätt färg. Blommor användes nämligen som en länk mellan älskare som inte alltid kunde umgås direkt med varandra. Blommornas språk härrör alltså från gamla säger, indirekta överenskommelser och traditioner.

Blomsterspråket ser olika ut, i olika delar av världen. Det österländska blomsterspråket grundar sig på sentenser, betydelser - en knuten till varje blomma. Det västerländska blomsterspråket är istället uppbyggt på en mer godtycklig symbolik. Rosor, speciellt de röda, är en exempelvis en symbol för kärlek medan Liljan står för renhet och Iris för goda nyheter. Gula blommor symboliserar glädje och orangea blommor signalerar vänskap. En rosa bukett kan passa bra till en nyfunnen kärlek då färgen symboliserar förälskelse. Enligt det västerländska blomsterspråket kan även antalet blommor ha en symbolisk innebörd. En blomma betyder ”du är allt för mig” och sju blommor ”jag älskar dig”. Har du varit på date och vill fråga när ni ska träffas igen skall du skicka tre blommor. Vid ett frieri är det tio blommor, gärna röda eller vita rosor, som gäller.

De indirekta symbolerna som blomsterspråket är uppbyggt på håller i stor utsträckning på att dö ut och är generellt inte kända för allmänheten. Idag kan du därför själv välja vad du vill att en blomma eller bukett skall ha för innebörd. Det går lika bra att utgå från det traditionella blomsterspråket som personens favoritblomma eller favoritfärg.